Stævne

Stævne

Stævne

Har du spørgsmål; kan du, efter at have læst nedenstående regler, kan du kontakte Kirsten A. Andersen.


  1. Alle klubbens medlemmer kan deltage i badmintonstævner over hele landet.
  2. Det er gratis for TBC's medlemmer, der spiller på en fast bane eller et træningshold og har betalt herfor, at deltage i badmintonstævner, - klubben betaler stævnetilmeldingsgebyret.
  3. Der er en egenbetaling på kr 300,- til overnatnings arrangementer/stævner.
  4. Transport skal man typisk selv sørge for og selv afholde omkostninger til.
  5. Tilmelding foregår via tilmeldingsformularen her på siden.
  6. Tilmeldingsfristen kan ligge op til 2 mdr før stævneafholdelse, så vær i god tid med din tilmelding.
  7. Ved tilmelding forpligtiger man sig til at møde frem.
  8. Udeblivelse uden grund resulterer i, at badmintonspilleren skal betale fuld spillerafgift.
  9. Det er bestyrelsen der afgør om spilleren skal betales fuld spillerafgift.
  10. Disse retningslinier kan til enhver tid ændres af bestyrelsen

Stævnetilmelding

TBC-fjerbold

Staevnetilmelding TBClub

Du kan tilmelde dig til stævne hos kasseren Kirsten ved at udfylde denne form.
Du kan også skrive direkte til Kirsten, men brug denne form som udgangspunkt for hvilke oplysninger Kirsten kan have brug for.

TBC-fjerbold

Staevnetilmelding TBClub

Du kan tilmelde dig til stævne hos kasseren Kirsten ved at udfylde denne form.
Du kan også skrive direkte til Kirsten, men brug denne form som udgangspunkt for hvilke oplysninger Kirsten kan have brug for.

Skriv din fødselsdato/spillerId IKKE hele CPR

Det er vigtigt, at du er omhyggelig med oplysningerne så Kirsten kan faa tilmeldt dig rigtigt.

Afkryds 1 eller 2 felter.

Tryk på feltet og flere muligheder kommer frem
Her kan du skrive din besked


* Disse felter skal udfyldes

Ca. 10 dage før et stævne afholdes kan man på badmintonplayer.dk , under punktet Turnering, finde et Stævneprogram.

badmintonplayer.dk kan du finde (næsten) alle stævner i DK. (Ikke små lokale begynderstævner)
Du kan også her tilmelde dig.
MEN husk tilmelding via Badmintonpeople er 100% egenfinansieret.
Ønsker du tilskud fra TBClub, skal du som udgangs punkt bruge den tilmeldingsmulighed der findes her på siden, den sikre at alle oplysninger er med! Ellers kan du sende en mail til Kirsten ka@tbclub.dk, som også modtager din tilmelding via sidens tilmeldingsformular.