Tølløse Badminton Club
- Et fedt sted at være!

TBC-fjerbold
  1. Alle klubbens medlemmer kan deltage i badmintonstævner over hele landet.
  2. Det er gratis for TBC's medlemmer, der spiller på en fast bane eller et træningshold og har betalt herfor, at deltage i badmintonstævner, - klubben betaler stævnetilmeldingsgebyret.
  3. Der er en egenbetaling på kr 300,- til overnatnings arrangementer/stævner.
  4. Transport skal man typisk selv sørge for og selv afholde omkostninger til.
  5. Tilmelding foregår via tilmeldingsformularen her på siden.
  6. Tilmeldingsfristen kan ligge op til 2 mdr før stævneafholdelse, så vær i god tid med din tilmelding.
  7. Ved tilmelding forpligtiger man sig til at møde frem.
  8. Udeblivelse uden grund resulterer i, at badmintonspilleren skal betale fuld spillerafgift.
  9. Det er bestyrelsen der afgør om spilleren skal betales fuld spillerafgift.
  10. Disse retningslinier kan til enhver tid ændres af bestyrelsen


TBC-fjerbold

Staevnetilmelding TBClub


Du kan tilmelde dig til stævne hos Ghita ved at udfylde denne form.
Du kan også skrive direkte til Ghita, men brug denne form som udgangspunkt for hvilke oplysninger Ghita kan have brug for.


Det er vigtigt, at du er omhyggelig med oplysningerne så Ghita kan faa tilmeldt dig rigtigt.

Afkryds 1 eller 2 felter.* Disse felter skal udfyldes


Har du spørsmål kan du, efter at have læst regler, kontakte Kirsten A. Andersen.

Ca. 10 dage før et stævne afholdes kan man på badmintonplayer.dk , under punktet Turnering, finde et Stævneprogram.

badmintonplayer.dk kan du finde (næsten) alle stævner i DK. (Ikke små lokale begynderstævner)
Du kan også her tilmelde dig.
MEN husk tilmelding via Badmintonpeople er 100% egenfinansieret.
Ønsker du tilskud fra TBClub, skal du som udgangs punkt bruge den tilmeldingsmulighed der findes her på siden, den sikre at alle oplysninger er med! Ellers kan du sende en mail til Githa grh@tbclub.dk, som også modtager din tilmelding via sidens tilmeldingsformular.